Etusivulle Huvituttivapaa Huvituttiarki Huvitutti yhdistää Huvitutti esittäytyy

Raskaus

Synnytys
   

Ristiäiset
   

Vauvaharrastukset
   

Vauvan tavarat
 

Perhe-elämää
 

Keittokirja
Lastenjuhlat
Niksit
Perhekyselyt
Vauvan kanssa kaupungilla
Vauvaperheen rahat

Parhaat linkit
   

 

Perhekyselyt

Huvitutin etusivulla julkaistaan muutaman kuukauden välein kyselyitä lapsiperheiden elämään liittyvistä aiheista. Perheaiheisten kyselyiden tulokset talletetaan tälle sivulle.

Lapsilukukysely, kevät 2004

Suomalaisiin perheisiin syntyy keskimäärin hieman alle kaksi lasta. Väkilukumme uhkaa laskea, elleivät uudet sukupolvet halua enempää lapsia. Huolensa asiasta on esittänyt myös maamme tämänhetkinen pääministeri Matti Vanhanen.

Yhteisen huolemme takia päätimme keväällä 2004 kysellä, kuinka monta lasta vierailijamme omaan perheeseensä toivoisivat. Vastauksia tuli lähes 2000. Kyselyn tulokset olivat osin yllättäviä: Selvästi yli puolet vastaajista (61%) toivoisi perheeseensä kolmea tai vielä useampaa lasta. Vain prosentti vastaajista ilmoitti, ettei haluaisi lapsia lainkaan. Tavallisen kaksilapsisen perheen kannattajaksi ilmoittautui vajaa kolmannes vastaajista.

Missä sitten mahtaa olla syy siihen, etteivät perheet hanki enempää lapsia? Tähän kysymykseen pureudumme osittain kesäkyselyssämme.

Lapsilukukyselyn tulokset

Lisää lapsia lähitulevaisuudessa?-kysely, kesä 2004

Kesällä pystyttelimme kevään aihepiirissä ja kysyimme, onko kävijöillämme aikomuksena hankkia lisää lapsia lähitulevaisuudessa. Vastauksia kertyi kesän aikana pitkälti toista tuhatta. Lähes puolet vastaajista ilmoitti, että perheenlisäystä oli jo tulossa, yrittäjiäkin joukkoon mahtui noin kuudennes ja jotakuinkin saman verran joukossa oli pienten lasten vanhempia, joille uusi perheenjäsen ei ollut vielä ajankohtaista. Joka neljästoista vastaaja ilmoitti, ettei perheeseen juuri nyt suunnitella uutta vauvaa, mutta mahdollisuutta ei ollut myöskään suljettu täysin pois. Lapsettomuudesta kärsiviä joukkoon mahtui noin kolme prosenttia.

Elämän ulkoiset puitteet eivät ilmeisestikään vaikuta kovinkaan voimakkaasti lastentekohalukkuuteen, koska kieltävästi kysymykseen vastanneista suurin osa ilmoitti syyksi sen, että perheen lapsiluku on jo täynnä - eli päätös on perheen oma valinta. Töiden vaativuuden, opintojen, rahapulan, asunnon syyksi lapsenteon lykkäämisen panivat vain harvat - 0,5 - 2 prosenttia vastaajista ongelmaa kohden.

Yksi kahdestasadasta sivuillemme päätyneestä vastaajasta ilmoitti, ettei halua lapsia lainkaan.

Perheenlisäys kyselyn tulokset 

Puuttuuko jokin sivu? Löysitkö rikkinäisen kuvan tai toimimattoman linkin?
Laita viestiä Huvituttiin!

 
hosted by Euronic Oy